Obhajoby projektu dizertačnej práce

Dnes naše PhD. študentky úspešne obhájili svoj projekt dizertačnej práce – rigoróznu prácu. Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej vedecko-výskumnej činnosti.