Katedrovica 2020

V stredu 4.3.2020 sme sa spoločne so študentmi KMI stretli na našej “KMI Katedrovici“.  Študenti zložili sľub a tým potvrdili svoj materiálový pôvod.

Všetci zamestnanci KMI chceme poďakovať  študentom 1.ročníka II. stupňa VŠ (takzvaným štvrtákom) za zorganizovanie tohto posedenia, avšak špeciálne Bc. Petre Drímalovej a Bc. Lucii Pastierovičovej, ktoré danému podujatiu venovali všetok svoj čas a vybrali príjemné prostredia ako aj výborný program. Pripájame zopár foto pre inšpiráciu tu