Skúšanie počas dištančnej výučby

Vážené študentky a študenti;
v dnešnej pre nás nezvyklej dobe, za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR budú skúšky z predmetov zabezpečovaných KMI realizované elektronicky. Všetky potrebné informácie vám budú zasielané e-mailom na vaše e-mailové kontá.