Nový príkaz rektora – pre študentov dôležité!

POZOR PRE ŠTUDENTOV!!! Nový príkaz rektora UNIZA.

Jeden z bodov:
Ubytovaným sa odporúča minimalizovať cestovanie a zotrvať v ubytovacích zariadeniach UNIZA.
Neodporúča sa cestovať do krajín neuvedených v zozname menej rizikových krajín (podľa ÚVZ SR) a do
regiónov SR na Semafore Covid-19 v pandemickom pláne označených ako „Červené“ (podľa ÚVZ SR
a korona.gov.sk).