Prerušenie prezenčnej výučby – Dištančné vzdelávanie zimný semester a.r. 2020/2021

Milí študenti,

opäť  sme nútení prejsť   na dištančné vzdelávanie. Preto Vás informujeme o novom príkaze rektora (nájdete ho tu) na základe ktorého bude dňa 5.10.2020 rektorské voľno, pretože ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom Diele a na Hlinách najneskôr 05.10.2020 a zostať   v domácej karanténe do 18.10.2020 do 18,00 hod. s výnimkou ubytovaných v bloku X. v UZ Hliny. Dňa 05.10.2020 do 15,00 hod. si budú môcť prevziať nevyhnutné osobné veci, potrebné na nasledujúcich 14 dní. V iných prípadoch neodporúčam vstup na UZ UNIZA.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať   na základe pokynov, ktoré ste dostali od vyučujúcich v prvom týždni semsetra, preto je potrebné v čase vyučovacích hodín prihlásiť  sa na hodinu cez program MS teams a sledovať svoje študentské e-maily.

 

S prianím skorého stretnutia sa na pôde UNIZA kolektív KMI.