Dištančná výučba na KMI počas celého zimného semestra r. 2020

Milí študenti,

na základe rozhodnutia MZSR bude výučba na KMI UNIZA celý zimný semester akademického roka 2020 /2021 prebiehať  dištančne. Taktiež je v platnosti nový príkaz rektora UNIZA, ktorý si nájdete tu 

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať   na základe pokynov, ktoré ste dostali od vyučujúcich v prvom týždni semsetra, preto je potrebné v čase vyučovacích hodín prihlásiť  sa na hodinu cez program MS teams a sledovať  svoje študentské e-maily. Prosím Vás o komunikáciu s pedagógom pre úspešné absolvovanie predmetu. 

S prianím skorého stretnutia sa na pôde UNIZA kolektív KMI.