Zaži UNIZA dokorán VIRTUÁLNE

Špeciálne vydanie UNIZA dokorán „pod rúškom“ aktuálnych spoločenských opatrení je virtuálne.

Vybrané labáky môžeš zažiť  v jednom časopriestore niekoľkokrát.

Originálne nahrávky prezentované aj netradičným spôsobom predstaví každá fakulta hneď dvakrát a to v dvoch vybraných laboratóriách.

Zaži UNIZA dokorán VIRTUÁLNE!

viac na

https://www.unizadokoran.sk/?fbclid=IwAR3oKSZYKLnY36uOLjw9zeCCF4tlI-v313XaWnTkZ3DFLXmuRwgsbl050uI