Inauguračná prednáška doc. Františka Nového, PhD. pred vedeckou radou UNIZA

Sme veľmi radi, že náš kolega doc. František Nový, PhD. uspel pred vedeckou radou UNIZA a členmi inauguračnej komisie, a vo svojej inauguračnej prednáške preukázal svoju pedagogickú ako aj vedecko-výskumnú spôsobilosť, svoj celkový prínos v odbore a prínos jeho študentov k vývinu odboru.

Gratulujeme mu k dosiahnutému úspechu.

KMI