Malá návšteva u prof. Ing. Petra Skočovského, DrSc.

Pri príležitosti životného jubilea, sa naši kolegovia vybrali na malú návštevu za emeritným profesorom Petrom Skočovským.

Zablahoželali, pozravili, pospomínali  a taktiež nazreli do jeho tvorivej dielne.

Prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých múz.

KMI