GENIUS LOCI s prof. Ing. Otakarom Bokůvkom, PhD.

21.10.2021 sa v Rosenfeldovom paláci v Žiline, stretli prof. Ladislav Skyva, prof. Július Štelina a prof. Otakar Bokůvka pre priblíženie začiatkov fungovania Vysokej školy dopravy a spojov, dnešnej Žilinskej univerzity v Žiline.

Každí z profesorov porozprával o ich začiatkoch a úsmevných spomienkach či už ako vyučujúcich, alebo študentov. Nezabudli sa zmieniť  o všetkých vtedajších vyučovacích priestoroch (napr. dnešná Synagóga), ako boli zariadené internáty, kde chodili na “menzu”, na prvý Majáles a podobne.

Ak máte záujem pozrite si fotografie (autor fotografií: Marek Jančúch) a zostrih z danej diskusie: tu