Konferencia – Konštrukčné materály 2021, Bratislava

26.10.2021 sa naši doktorandi aktívne zúčastnili konferencie Konštrukčné materiály v Bratislave. Úspešne odprezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pred zamestnancami SAV, Technickej univerzity v Košiciach a STU so sídlom v Trnave.