Katedrovica KMI 2022

Dňa 6. mája sa konala po dlhej odmlke kvôli epidemiologickej situácii katedrovica našej katedry v priestoroch Starej menzy, kde naši študenti inžinierskeho štúdia boli oficiálne prijatí za študentov Katedry materiálového inžinierstva.

Prijatie za študentov KMI uskutočnila vedúca katedry prof. Ing. Eva Tillová, PhD. samozrejme až po ich prísahe.

Na oplátku študenti vyskúšali profesorov v rôznych herných disciplínach.

Gratulujeme