Kolegovia na medzinárodnej konferencii Spolupráca 2022

Naši kolegovia sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie Spolupráca 2022 a prezentovali výsledky svojich vdecko – výskumných prác. Po dlhom odmlčaní sa mohli osobne stretnúť   s inými vedcami z rôznych krajín ako aj starými známimi.