Erasmus mobilita 2023/2024

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať  o výzve na podávanie prihlášok na Erasmus + štúdijný pobyt/stáž. Vyplnenú a podpísanú prihlášku s fotografiou a motivačným listom prineste osobne do BA206 alebo zašlite na janovcikova@fstroj.uniza.sk najneskôr do 20.3.2023.

Viac informácií nájdete tu.