Úspech nášho študenta Bc. Martina Slezáka v grantovej súťaži UNIZA

V dňoch od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 sa konala grantová súťaž č.2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi, ktorej cieľom bola podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov inžinierskeho štúdia všetkých fakúlt UNIZA. Z našej katedry sa do grantovej súťaže zapojil Bc. Martin Slezák s témou projektu „Využitie chemicko-tepelného spracovania na zvýšenie únavovej životnosti vybraných konštrukčných materiálov“ pod odborným vedením Ing. Milana Uhríčika, PhD. Spomedzi všetkých hodnotených projektov sa podarilo Martinovi umiestniť  na 5. mieste a my mu k tomuto úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Záverečné vyhodnotenie výsledkov grantových projektov si môžete pozrieť  tu.