Vedecko-výskumný pobyt Ing. Jána Sovíka vo výskumnom centre Austrian Institute of Technology

Dňa 01.02. 2023 sa začal vedecko-výskumný pobyt nášho doktoranda Ing. Jána Sovíka vo výskumnom centre Austrian Institute of Technology. Jeho pobyt je zameraný na analýzu elektrochemických metód hodnotenia koróznej odolnosti materiálov, pod odborným vedením výskumníka Stefana Gneigera, MSc., ktorý sa zaoberá výrobou a spracovaním horčíkových zliatin. Janko posiela pár fotiek, tak ich zdieľame s vami.