Medzinárodná konferencia Colloquium 2023

V dňoch 24.-26.05.2023 sa konala 38. medzinárodná konferencia Colloquium –  Advanced Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry 2023 v krásnom meste Visegrád (HU). Konferencie sa už tradične zúčastňujú PhD. študenti a vedecko-výskumní pracovníci z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska. V rámci našej katedry prezentovali svoje výsledky výskumov doktorandi Ing. Zuzana Šurdová, Ing. Petra Drímalová a Ing. Martin Mikolajčík.