Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Juraja Belana, PhD.

Dňa 23.mája 2023 od 10:00h sa bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Juraja Belana, PhD. v zasadačke dekana BA 205.