Medzinárodná konferencia QPI 2023

V dňoch 14.6. – 16.6. 2023 sa zamestnanci KMI, SjF, UNIZA, prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.; prof. Ing. František Nový, PhD.; Ing. Alan Vaško, PhD. a Ing. Juraj Belan, PhD. zúčastnili medzinárodnej konferencie 17th International Conference Quality Production Improvement – QPI 2023, Wing-pol Zaborze resort, PL organizovanou Quality and Production Managers Association a Department of Production Engineering and Safety, Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. V rámci konferencie boli prezentované vedecké príspevky účastníkov a realizovaná aj propagácia výsledkov a postupov riešenia medzinárodného projektu ERASMUS+ 2021-1-PL01-KA220-HED-000035856.