UNIZA Dokorán

V sobotu 24. júna od 14:00 vás pozývame na celouniverzitné podujatie UNIZA dokorán, súčasťou ktorého bude aj STROJÁRSKY GULÁŠ od 12:00 v átriu Strojníckej fakulty. Pozývame všetkých kolegov, rodinných príslušníkov, študentov a absolventov. Fakulty odhalia atraktívne exponáty a svoju vedeckovýskumnú činnosť   budú prezentovať  aj zážitkovo.