Úspech nášho študenta Ing. Martina Slezáka

Veľmi sa tešíme z úspechu nášho študenta Ing. Martina Slezáka, ktorý získal Cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu na SjF, UNIZA s názvom Ovplyvnenie únavovej životnosti austenitickej ocele AISI 304 pomocou tepelného a chemicko-tepelného spracovania. V diplomovej práci sa hodnotilo 10 rôznych stavov ocele a v oblasti únavy sa hľadal stav ocele, ktorý najviac odoláva cyklickému namáhaniu. Práca bola zameraná aj na vlastnosti nitridačnej vrstvy pod povrchom ocele, čo má veľký význam pre aplikáciu v priemysle, ako napr. zvýšenie pevnosti konštrukcií, spomalenie tvorby trhlín alebo dokonca havárie (lomu). Vďaka spolupráci s firmou RÜBIG SK sa Martinovi podarilo vykonať  nitridáciu vzoriek a priviesť  prácu do úspešného konca.

Viac sa dočítate tu.