Žilinská detská univerzita 2023

Dňa 10.7.2023 sa slávnostnou imatrikuláciou odštartoval 19. ročník Žilinskej detskej univerzity. Na výchovno-vzdelávacom programe sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl  v rámci „bakalárikovského“ a „inžinierikovského“ štúdia. Žiaci na našej katedre navštívili laboratórium prípravy metalografických vzoriek a svetelnej mikroskopie, kde sa oboznámili s princípmi metalografickej prípravy vzoriek a následne vzorky pozorovali na mikroskopoch. V laboratóriu chémie sa žiaci aktívne sa zapojili do efektívnych chemických experimentov ako sú: Chemikova záhrada, oheň, ktorý nepáli, sopka, slonia pasta, fixková chromatografia, zviditeľnenie neviditeľného písma a iné 🙂 .

Veríme, že táto skúsenosť  zvýši záujem detí o prírodovednú a technickú oblasť  a v budúcnosti ich privítame už ako študentov SjF, UNIZA.