V4 Gen Mini Grants

Dňa 24. apríla 2024 boli vyhlásené výsledky súťaže o V4 Gen Mini Grants v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.

Do súťaže bolo prihlásených 161 projektov, z ktorých 39 získalo finančné prostriedky.

Víťazom súťaže sa stal projekt prof. Mirosława Boneka ohľadom ekologickej laserovej technológie na spracovanie materiálov. Účastníkmi tohto projektu bude 30 študentov zo Žilinskej univerzity v Žiline a Sliezskej technickej univerzity v Gliwiciach. Študenti sa stretnú na spoločných vedeckých seminároch v poľských Gliwiciach (talentdetector.polsl.pl) a v Žiline, Katedre materiálového inžinierstva, na Slovensku.

Žiadosť bola pripravená v rámci aktivít Združenia absolventov Sliezskej technickej univerzity.

Tešíme sa na spoluprácu!