Návšteva Vysokej Školy Báňskej – TU Ostrava

Naši kolegovia z katedry navštívili dňa 25.4.2024 kolegov v Čechách z Vysokej Školy Báňskej – TU Ostrava, konkrétne z Fakulty strojní a Katedry mechanické technológie. Spoločne riešili možnosti spolupráce a súčasťou programu bola aj návšteva experimentálnych laboratórií, kde mali možnosť vidieť prácu s ECAP a plastickou deformáciou plechov pod vedením prof. Stanislava Rusza a Ing. Ondřeja Hilšera, PhD. Za prijatie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!