Kolegovia na medzinárodnej konferencii Metallography and Fractography

Naši kolegovia sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie Metallography and Fractography a prezentovali výsledky svojich vdecko – výskumných prác. Po dlhom odmlčaní sa mohli osobne stretnúť   s inými vedcami z rôznych krajín ako aj starými známimi.

 

 

 

 

 

Okrem prezentovania výsledkov ich vdecko – výskumných prác sa zúčastnili aj súťaže o Best scientific photos a naša kolegyňa doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD. v tejto súťaži obsadila druhé miesto.

 

 

 

 

 

 

K dosiahnutým úspechom im gratulujeme.

KMI