Medzinárodná vedecko-odborná konferencia SPOLUPRÁCA 2023

V dňoch 26. – 28.4.2023 sa konal XXIX. ročník Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie zlievačov Poľska, Česka a Slovenska WSPÓŁPRACA-SPOLUPRÁCE-SPOLUPRÁCA v Kráľovskom zámku v Niepolomiciach (PL). Konferencia každoročne spája vedcov a zástupcov priemyslu. Je tradičnou príležitosťou na stretnutie a výmenu výsledkov medzi vedcami a odborníkmi z oblasti zlievarenstva. V rámci našej katedry boli svoje výsledky výskumov prezentovať   Ing. Lucia Pastierovičová, Ing. Alan Vaško, PhD. a Ing. Milan Uhríčik, PhD. Ich prezentácie obecenstvo vždy zaujali a vyvolali zaujímavú diskusiu. Vďaka účasti na tejto konferencii boli nadviazané nové kontakty na zahraničných univerzitách a so zástupcami priemyslu, u ktorých je predpoklad, že v budúcnosti povedú k vzájomnej výmene študentov v rámci študijných pobytov a spolupráci v oblasti aplikovaného výskumu.