UNIZA dokorán

V sobotu 24. júna bolo zorganizované podujatie UNIZA dokorán, súčasťou ktorého bolo aj otvorenie vybraných laboratórií na Strojníckej fakulte. Na našej katedre tak bolo možné vidieť  na svetelných mikroskopoch zaujímavé exponáty zo sveta hmyzu ale aj mikroštruktúry rôznych kovových materiálov na elektrónovom mikroskope.