Medzinárodná študentská konferencia TalentDetector2023_summer

Dňa 26. júna 2023 sa v hoteli Kotarz Spa&Wellness v Brenne konala Medzinárodná študentská vedecká konferencia TalentDetector2023_Summer.

Konferencia umožnila prezentáciu projektov realizovaných v rámci aktivít viacerých Študentských vedeckých klubov, tímov realizujúcich projekty súvisiace s projektovo orientovaným vzdelávaním.

173 účastníkov z Rakúska, Číny, Etiópie, Ghany, Gruzínska, Poľska, Slovenska, Turecka a Ukrajiny prezentovalo 105 vedeckých článkov. Materiály z konferencie boli publikované vo forme monografie.

Na tejto konferencii si prevzal čestné ocenenie náš profesor Ing. Peter Palček, PhD., za veľké zásluhy v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce mnohých generácií vedeckých pracovníkov v oblasti materiálového inžinierstva a nadviazanie skutočných priateľských medziľudských väzieb. Gratulujeme!