Oslava na KMI

Naša katedra nežije len materiálovým výskumom. Dňa 29.6. sa všetci zamestnanci KMI stretli pri varení spoločného gulášu pri príležitosti oslavy krásnych jubilejných narodenín našej kolegyne RNDr. Vierky Zatkalíkovej, PhD. a taktiež ukončeniu akademického roka. Všetkým študentom prajeme slnečné prázdniny plné zážitkov a zároveň aj oddych venovaný načerpaniu nových síl. Tešíme sa na Vás opäť   v novom školskom roku 2023/2024.